Základy ochrany osobních údajů

Jako návštěvník mých stránek občas napíšete komentář či se mě pokusíte kontaktovat pomocí formuláře, čímž mi poskytujete své osobní údaje. Tyto údaje zpracovávám a odpovídám za jejich bezpečnost. Tímto se podřizuji požadavkům Nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správce vašich osobních údajů

Správcem osobních údajů je administrátorka webu, která vlastní webové stránky www.zapisnik-spisovatelky.cz. Vaše údaje, jak už jsem říkala, zpracovávám a přísahám, že je nikdy nikomu neposkytnu.

Jaké údaje zpracovávám a proč

Při odeslání komentáře či zprávy pomocí kontaktního formuláře získám tyto údaje: přezdívka, email a IP adresu. Jediným důvodem zpracování je osobní korespondence.

Předávání osobních údajů třetím osobám

Protože chci vědět, jak se vám u mě líbí a kolik vás vlastně je, používám dalšího poskytovatele služeb pro určité zpracovatelské operace. Je jím Google a jeho plugin Google Analytics, který funguje za použití měřícího kódu.

Jak mě můžete kontaktovat?

Buďto můžete použít kontaktní formulář, nebo se na mě obrátit na emailu zapisnik.spisovatelky@gmail.com.

Předávání vašich dat mimo Evropskou Unii

Vaše data zpracovávám výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Vaše data jsou u mě v bezpečí díky šifrovanému přenosu dat pomocí HTTPS protokolu, čímž jsou vaše osobní údaje zabezpečené v souladu s čl. 32 GDPR.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: zapisnik.spisovatelky@gmail.com

  1. Máte právo na informace, které si právě teď čtete.
  2. Díky právu na přístup mě můžete kdykoli vyzvat a já vám do 30 dnů doložím, jaké vaše osobní údaje zpracovávám a proč.
  3. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.
  4. Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování.
  5. Omezit můžete rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut).

V takovém případě vymažu veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebuji 30 dní.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu však opravdu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mně, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Mlčenlivost

Jsem povinna zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu také vaše údaje žádné jiné třetí straně nevydám.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti 25. 5. 2018.